Category: รอบรั่วขนส่ง

“พี่ยุ่น” พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีไฮสปีดเทรนให้ไทย

เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยรถไฟเร็วสูง ทุกคนทั่วโลกต่างรู้ดีว่า เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นล้ำสมัยเป็นที่สุด รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ด้วย หลายประเทศทั่วโลกต่างรุมจีบญี่ปุ่นเพื่อให้ได้เทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ล่าสุด คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ คุณชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมเปิดการสัมมนา “Thailand – Japan Railway

Read More...

พนัสฯ ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพ LogTech

พนัส แอสเซมบลีย์ ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 พร้อมติดสปีดเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยการตั้งกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ PANUS Logistics Innovation Fund หนุนส่งผู้ประกอบการ LogTech ไทยให้แจ้งเกิด และร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง ล่าสุดนำร่องร่วมทุนแล้ว 2

Read More...

ทล.เตรียมสร้างอาคารด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจไทย-เมียนมา

กรมทางหลวง เตรียมพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน (สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2) เพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คุณธานินทร์ สมบูรณ์ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นและรองรับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกหรือ East – West

Read More...

ขบ. พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ใน ASEAN

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งสินค้า พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค พลิกโฉมโลจิสติกส์ไทย สู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ใน ASEAN คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้า และมีแผนในการพัฒนา “สถานีขนส่งสินค้า” เพื่อเพิ่มศักยภาพประเทศไทยในการเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยสถานีขนส่งสินค้าแต่ละแห่ง

Read More...

ไทย-เมียนมา เร่งพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย วางงบ 4,500 ล. สร้างถนนเชื่อมโครงข่าย

“คมนาคม” หารือ “เมียนมา” พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตกผลึกเร่งพัฒนาถนนเชื่อมโยงโครงการทวาย ระยะทาง 138 กม. วงเงิน 4,500 ล้านบาท แยกออกจากสัญญาอิตาเลี่ยนไทย สู่รูปแบบ Public Finance พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ 2 ชุด จัดทำแผนงาน

Read More...

ด่านบ้านฮวก จ.พระเยา เส้นทางใหม่การค้าชายแดนล้านนาตะวันออก

การผลักดันด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากจุดผ่อนปรนชั่วคราวไทย-ลาว ให้เป็นด่านถาวรไทย-ลาว ใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะ หลัง พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับข้อเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าหลังเกิดด่านถาวรไทย-ลาว (บ้านฮวก-บ้านคอบ) จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาให้เติบโต ว่ากันว่า ด่านบ้านฮวกจะต้องถูกยกระดับจากจุดผ่อนปรนชั่วคราวให้เป็นด่านถาวรภายในปี

Read More...

เอกชนไทยรุกจับมือเมียนมา พัฒนาแลนด์บริดจ์ มะริด-ด่านสิงขร-บางสะพาน

จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและอายุยืนยาวกว่า 400 ปี ทั้งนี้ ยังเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ สามารถป้อนวัตถุดิบอาหารทะเลสู่ประเทศไทยกว่าร้อยละ 80 จึงทำให้การขายตัวทางเศรษฐกิจของมะริดเติบโตค่อนข้างดี มีตัวเลขการส่งออกสัตว์น้ำทะเลปีละประมาณ 1.34 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกต่อปีประมาณ 530 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 18,550 ล้านบาท

Read More...

12 ปี NEDA ร่วมมือเพื่อนบ้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืน

จากกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค นําไปสู่การเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ดังนั้น การรวมกลุ่มชาติอาเซียน เพื่อให้มีอำนาจการต่อรองกับชาวโลกจึงต้องเกิดขึ้นตามความร่วมมือของทั้ง 10 ชาติให้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ระบบการขนส่งของทั้ง 10 ชาติอาเซียน ยังเชื่อมโยงกันไม่สมบูรณ์ ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงต้องเกิดขึ้น โดยหน่วยงานที่เข้าถึงเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดในขณะนี้

Read More...

เชื่อมแล้ว! สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 พร้อมเปิดเต็มรูปแบบปี 62 รับขนส่งสินค้าชายแดนทะลัก

ไทย-เมียนมา เทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 คมนาคมพร้อมเร่งเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวภายในปีนี้ พร้อมเปิดเต็มรูปแบบต้นปี 2562 ด้านทางหลวงมั่นใจรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรองรับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกด้วย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

Read More...

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ผู้นำขนส่งเชื่อม 2 มหาสมุทร

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านขนส่งเชื่อม 2 มหาสมุทร ล่าสุดเตรียมดึงกลุ่มทัวร์ เที่ยวบินเช่าเหมาลำเข้าสมุย พร้อมจับมือพันธมิตรอำนวยความสะดวกให้บริการครบวงจรทั้งเส้นทางอันดามันและอ่าวไทย คุณอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานของบริษัท ว่า มีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านการเดินทางและขนส่งเพื่อเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่และการสัญจรทางบกไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

Read More...

Mobile Sliding Menu