ATP30 คว้า ISO 39001 : 2012 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถบัส

In on the roadupdated October 17, 2017 10:18 am

ATP30 คว้า ISO 39001:2012 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า เดินหน้าสร้างแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านคุณภาพบริการ เผยปีนี้ความต้องการใช้รถทะลุเป้า โชว์ Backlog 1,575 ล้านบาท มั่นใจภาคอุตสาหกรรม จำนวนบุคลากร ขยายตัวต่อเนื่อง คาดรายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 15%

คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO 39001:2012 Road traffic safety management system) โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง ATP30 เป็นบริษัทรับส่งคนรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว

 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อยกระดับงานบริหารการเดินรถของบริษัทให้มีมาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ สร้างความมั่นใจมากขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และสามารถลดเบี้ยประกันลง ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างแบรนด์ ATP30 ในฐานะผู้นำด้านคุณภาพและความปลอดภัยการให้บริการรถรับส่งพนักงานในภาคตะวันออก

“อุบัติเหตุในไทยเริ่มก้าวสูงเบอร์หนึ่งของโลกแล้ว การที่บริษัทฯ นำISO 39001:2012 เข้ามาใช้ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยลดการเกิดอุบัติเหตุลง และอยากร่วมรณรงค์ให้เพื่อนผู้ประกอบการหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการมากขึ้น และก็เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งรถใหญ่จะตกเป็นจำเลยของสังคมเสมอ เราจึงต้องนำด้านความปลอดภัยมาให้บริการแก่ลูกค้า”

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปัจจุบัน แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง และหากแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มีความชัดเจนมากขึ้น จะส่งผลให้มีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศมาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทำให้จำนวนบุคลากรในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าด้วยความพร้อมและศักยภาพในการบริหารงานของ ATP30 จะเป็นโอกาสอันดีในการขยายฐานลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทให้บริการลูกค้า 31 ราย โดยเป็นลูกค้ารายใหม่และการเพิ่มจำนวนรถให้บริการกับฐานลูกค้าเดิม โดยในปีนี้ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทได้สั่งซื้อรถเพิ่มจากเดิม 25 คัน เป็น 45 คัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของลูกค้าและปริมาณการบริการ ส่งผลให้บริษัทมีงานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,575 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ไปแล้ว 445 ล้านบาท คงเหลือสัญญาที่จะรับรู้รายได้อีก 1,130 ล้านบาท มั่นใจรายได้ทั้งปีโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 15%

“รายได้ครึ่งปี อยู่ที่ประมาณ 170 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 13% คาดว่าทั้งปีรายได้จะเติบโตประมาณ 15%  บริษัทได้สั่งซื้อรถเพิ่มจากเดิม 25 คัน เป็น 45 คัน รวมทั้งสิ้นมีประมาณ 200 คัน เชื่อว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ล่าสุด บริษัทฯ ได้สั่งเพิ่มรถมินิบัสเบนซ์อีกจำนวน 20 คัน ตามคำเรียกร้องของลูกค้า”

ข่าวอื่นๆ

Personal Offices instant The Right Way to help Begin Your personal Business

If you are planning to start up your very own business in addition to have typically the demanded structure

Exactly why Online Customer service network Training?

On line customer services education can be the nearly all hassle-free manner of learning how to give buyers the

Mobile Sliding Menu