ด่านบ้านฮวก จ.พระเยา เส้นทางใหม่การค้าชายแดนล้านนาตะวันออก

In AECupdated October 17, 2017 9:14 am

การผลักดันด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากจุดผ่อนปรนชั่วคราวไทย-ลาว ให้เป็นด่านถาวรไทย-ลาว ใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะ หลัง พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับข้อเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าหลังเกิดด่านถาวรไทย-ลาว (บ้านฮวก-บ้านคอบ) จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาให้เติบโต

ว่ากันว่า ด่านบ้านฮวกจะต้องถูกยกระดับจากจุดผ่อนปรนชั่วคราวให้เป็นด่านถาวรภายในปี 2560 นี้ และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงมหาดไทยภายในปีนี้ โดยได้มีการตั้งงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน สร้างอาคารด่านพรมแดน และส่วนประกอบอื่น ๆ มากกว่า 50 ล้านบาท

แน่นอนว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ด่านบ้านฮวกจะเป็นเส้นทางใหม่ในการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2 (ล้านนาตะวันออก) ที่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน กับ สปป.ลาว ซึ่งทางการ สปป.ลาว มีความต้องการให้ไทยยกระดับด่านบ้านฮวกให้เป็นด่านถาวร โดยได้มีการลงทุนก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนและวางแผนในเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว รอเพียงฝ่ายไทยไฟเขียวอนุมัติให้ยกระดับด่านบ้านฮวกให้เป็นด่านถาวรเท่านั้น

แม้ว่า ปัจจุบันจะมีการค้าขายผ่านด่านถาวรที่สะพานพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแล้ว แต่ภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพะเยากลับเห็นว่า การขนส่งสินค้าไปหลวงพระบาง หรือแขวงอื่น ๆ ของลาวเหนือ ผ่านด่านบ้านฮวกจะมีความสะดวกสบายกว่า สภาพเส้นทางไม่สูงชัน และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน รวมทั้งเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามผ่านซำเหนือ ซึ่งเมื่อสินค้าไปถึงเวียดนามยังสามารถออกทะเลได้ด้วย

สำหรับเส้นทาง R3a ที่ผ่านมา ทางเชียงของ ได้มีการศึกษาว่า หากต้องการย่นระยะเส้นทางในการเดินทางไปออกทะเลที่แหลมฉบัง ก็ต้องพัฒนาเส้นทางเชียงของ-เทิง(เชียงราย)-เชียงคำ-พะเยา ซึ่งร่นระยะทางได้มากกว่า เชียงของ-เชียงราย-พะเยา ถ้าเกิดด่านถาวรที่บ้านฮวก การขนส่งสินค้าไทย-ลาว-จีน ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าด่านเชียงของ เพราะเข้าที่ด่านบ้านฮวก ผ่านเชียงคำ เข้าพะเยา ถือว่าใกล้สุด

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ภาครัฐและเอกชนพะเยา พยายามผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกให้เป็นด่านถาวร ทั้งนี้ผลที่จะตามมาคือเรื่องของการท่องเที่ยว การเดินทางจากประเทศไทยไปสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ผ่านด่านบ้านฮวก ลงเรือที่เมืองคอบ สามารถเดินทางด้วยเรือช้าไปถึงหลวงพระบางภายในวันเดียว ซึ่งต่างจากการเดินทางจากเชียงของที่ต้องพักกลางทางที่ปากแบ่ง

อย่างไรก็ดี เส้นทางโลจิสติกส์ที่น่าจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญสำหรับการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agancy (NEDA) ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว โดยหากเส้นทางนี้แล้วเสร็จน่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้การค้าการลงทุน และการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่าง 2 ประเทศสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดพะเยากับเมืองไซยะบุรี สปป.ลาว

หากพิจารณาการสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2558 ที่จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดพะเยาในปี 2558 นั้นประมาณ 560,000 คน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมืองพะเยา มีประวัติศาสตร์ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่ไม่แพ้เมืองใดในล้านนา ศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่ามีมากและยังมีความบริสุทธิ์ การท่องเที่ยวที่เชียงใหม่อิ่มตัว ไหลมาที่เชียงราย และเมื่อเชียงรายอิ่มตัว ก็เชื่อว่าจะไหลต่อมาทีพะเยา แพร่ น่าน ซึ่งสภาพปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ถ้าเชียงคำเป็น GateWayไปสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ผมมั่นใจว่า การท่องเที่ยวของพะเยา เชียงคำ บ้านฮวก จะเติบโตขึ้นกว่าเดิมนี้อีกหลายเท่าตัว

 

ข่าวอื่นๆ

Personal Offices instant The Right Way to help Begin Your personal Business

If you are planning to start up your very own business in addition to have typically the demanded structure

Exactly why Online Customer service network Training?

On line customer services education can be the nearly all hassle-free manner of learning how to give buyers the

Mobile Sliding Menu